Termeni si conditii

CLAUZE ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2019

1. Relația contractuală
Prezentele Condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea sau utilizarea de către dvs., persoană fizică din orice țară din lume a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor („Serviciile”) puse la dispoziție de Zap Car Ridesharing S.A., o societate cu răspundere limitată, de drept privat, înființată în România, cu sediul la Strada Economu Cezarescu 1-9, Sector 6, Bucuresti, România, identificată prin CUI 41556055 („Zap Car”).

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dvs. și Zap Car. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aceste Condiții anulează în mod expres toate acordurile sau convențiile încheiate anterior cu dvs. Zap Car poate dispune imediat încetarea acestor Condiții sau a oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuza accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, indiferent de motiv.

Pentru anumite Servicii este posibil să existe Condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție, iar respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate în legătură cu Serviciile aplicabile. În scopul Serviciilor aplicabile, Condițiile suplimentare se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

Zap Car poate modifica periodic Condițiile asociate Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Zap Car publică respectivele Condiții actualizate în acest loc, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare pe Serviciul aplicabil. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.

Colectarea și utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal în legătură cu Serviciile se realizează conform Politicii de confidențialitate a Zap Car, aflată la https://www.zapcar.ro/datepersonale. Zap Car poate furniza unui procesator de cereri de despăgubire sau unui asigurător orice informații necesare (inclusiv informațiile dvs. de contact) dacă există o reclamație, o dispută sau un conflict, ceea ce poate include un accident, între dvs. și un Furnizor terț (inclusiv un șofer al unei societăți care face parte dintr-o rețea de transport), iar informațiile sau datele respective sunt necesare pentru a soluționa reclamația, disputa sau conflictul.

2. Serviciile
Serviciile constituie o platformă de tehnologie ce permite utilizatorilor aplicațiilor mobile sau website-urilor Zap Car furnizate în cadrul Serviciilor (fiecare fiind denumit(ă) „Aplicație”) să stabilească și să programeze servicii de transport și/sau logistică împreună cu furnizorii terți independenți ai acestor servicii, inclusiv furnizori terți independenți de servicii de transport și furnizori terți independenți de logistică, aflați în relație contractuală cu Zap Car sau anumite societăți afiliate cu Zap Car („Furnizori terți”). Cu excepția cazului în care Zap Car convine altfel cu dvs. printr-un contract separat în scris, Serviciile sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală de către dvs. fără scop comercial. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ Zap Car NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR, ȘI CĂ TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚI DE Zap Car SAU SE VREUNA DINTRE SOCIETĂȚILE AFILIATE CU Zap Car.

Licența.
Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Condiții, Zap Car vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza Aplicațiile pe dispozitivul dvs. personal, exclusiv în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Zap Car și licențiatorii Zap Car.

Restricții.
Vă sunt interzise următoarele: (i) să îndepărtați marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Serviciilor; (ii) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Zap Car; (iii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iv) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (v) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (vi) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Furnizarea Serviciilor.
Luați la cunoștință că unele porțiuni ale Serviciilor pot fi furnizate sub diversele mărci sau opțiuni de solicitare ale Zap Car asociate cu activitățile de transport sau logistică. De asemenea, luați la cunoștință că Serviciile pot fi furnizate sub respectivele mărci sau opțiuni de solicitare de către sau în legătură cu: (i) anumite subsidiare sau societăți afiliate ale Zap Car; sau (ii) furnizori terți independenți, inclusiv șoferii societăților de transport, deținători ai licențelor de transport sau ai unor permise, autorizații sau licențe de transport similare.
Serviciile și conținutul furnizate de terți.
Serviciile pot fi furnizate sau accesate în legătură cu servicii și conținuturi ale terților (inclusiv publicitate), care nu se află sub controlul Zap Car. Luați la cunoștință că este posibil ca utilizarea de către dvs. a acestor servicii și conținuturi ale terților să fie supusă altor condiții de utilizare și politici de confidențialitate. Zap Car nu garantează respectivele servicii și conținuturi ale terților și Zap Car nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun caz pentru niciun produs sau serviciu al respectivilor furnizori terți. În plus, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation sau BlackBerry Limited și/sau subsidiarele și societățile afiliate acestora de la nivel internațional, după caz, vor fi beneficiari terți ai acestui contract dacă dvs. accesați Serviciile utilizând Aplicațiile dezvoltate pentru dispozitivele mobile dotate cu Apple iOS, Android, Microsoft Windows sau Blackberry. Acești beneficiari terți nu sunt părți la contract și nu sunt responsabili pentru furnizarea sau disponibilitatea serviciilor în niciun mod. Accesul dvs. la Servicii prin intermediul acestor dispozitive este reglementat de condițiile prevăzute în contractul de servicii al respectivului beneficiar terț.
Proprietatea.
Serviciile și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea Zap Car sau proprietatea licențiatorilor Zap Car. Nici aceste Condiții, nici utilizarea de către dvs. a Serviciilor nu vă conferă și nu vă acordă dreptul: (i) asupra Serviciilor sau asociat cu acestea, cu excepția licenței limitate acordate mai sus; sau (ii) de a utiliza sau face trimitere în orice modalitate la numele societăților, siglele, denumirile produselor și serviciilor, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau alte mărci de proprietate care aparțin Zap Car sau licențiatorilor Zap Car.

3. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor

Conturile de utilizator.

Pentru a utiliza cele mai multe aspecte ale Serviciilor,trebuie să vă înregistrați și să mențineți un cont personal activ de utilizator al Serviciilor („Contul”). Pentru a obține un Cont, trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani sau vârsta legală a majoratului în jurisdicția dvs. (dacă este alta decât 18 ani). Pentru înregistrarea Contului, va trebui să transmiteți către Zap Car anumite informații cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon mobil și vârsta dvs., precum și cel puțin o metodă de plată valabilă (fie card de credit, fie un partener de plată acceptabil). Vă obligați să vă asigurați că informațiile din Contul dvs. sunt corecte, complete și la zi. Dacă informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, inclusiv dacă metoda de plată este nevalabilă sau expirată, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, sau ca Zap Car să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Zap Car vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.
Cerințele aplicabile utilizatorului și conduita acestuia.
Serviciul nu este disponibil pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Nu puteți autoriza terțe părți să utilizeze Contul dvs., și nu puteți permite persoanelor cu vârsta sub 18 ani să primească servicii de transport sau logistică de la Furnizorii terți, cu excepția cazului în care sunt însoțite de dvs. Este interzis să cesionați sau să transferați în alt mod Contul dvs. unei alte persoane fizice sau juridice. Vă obligați să respectați toate legile aplicabile atunci când utilizați Serviciile, și puteți utiliza Serviciile exclusiv în scopuri legale (adică să nu transportați materiale ilegale sau periculoase). Atunci când utilizați Serviciile, nu veți provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului terț, nici altor părți. În anumite cazuri, este posibil să vi se ceară să prezentați un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, și sunteți de acord că vi se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor dacă refuzați să prezentați actul de identitate.

Mesajele text (SMS).
Prin crearea unui Cont, sunteți de acord că Serviciile vă pot trimite mesaje SMS cu caracter informativ, în cadrul operațiunilor normale asociate cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Puteți opta oricând să nu primiți mesaje SMS de la Zap Car, trimițând pe adresa support@zapcar.ro un e-mail în care să precizați că nu mai doriți să primiți aceste mesaje, care să includă numărul de telefon sau dispozitivul mobil pe care sunt primite mesajele. Luați la cunoștință că opțiunea de a nu mai primi mesajele SMS poate afecta utilizarea de către dvs. a Serviciilor.
Codurile promoționale.
La latitudinea sa exclusivă, Zap Car poate crea coduri promoționale care pot fi transformate în credit pe Contul dvs., sau alte opțiuni sau beneficii asociate cu Serviciile și/sau serviciile unui Furnizor terț, cu aplicarea oricăror condiții suplimentare pe care Zap Car le impune pentru fiecare cod promoțional în parte („Codurile promoționale”). În ce privește Codurile promoționale, sunteți de acord că: (i) trebuie utilizate pentru publicul și scopul căruia le sunt destinate, și în mod legal; (ii) nu pot fi duplicate, vândute sau transferate în niciun mod, nici nu pot fi puse la dispoziția publicului larg (indiferent dacă sunt publicate pe un forum sau în alt mod), cu excepțiile permise în mod expres de Zap Car; (iii) pot fi dezactivate oricând de Zap Car, indiferent de motiv, fără ca societatea Zap Car să fie trasă la răspundere; (iv) pot fi utilizate numai cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de Zap Car pentru fiecare Cod promoțional; (v) nu pot fi servi drept numerar; și (vi) pot expira înainte să le utilizați. Zap Car își rezervă dreptul de a reține sau deduce credite sau alte opțiuni sau beneficii obținute prin utilizarea Codurilor promoționale de către dvs. sau oricare alt utilizator în cazul în care Zap Car stabilește sau consideră că utilizarea sau revendicarea Codului promoțional s-a realizat din greșeală, prin fraudă, în mod ilegal, sau cu încălcarea condițiilor aplicabile asociate cu Codul promoțional sau a acestor Condiții.

Conținutul furnizat de utilizatori.
La latitudinea sa exclusivă, Zap Car poate să vă permită periodic să transmiteți, să încărcați, să publicați sau să puneți la dispoziția Zap Car, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea în concursuri și promoții („Conținut furnizat de utilizatori”). Întregul Conținut furnizat de către dvs. ca utilizator va rămâne proprietatea dvs. Totuși, prin furnizarea de conținut către Zap Car dvs. ca utilizator acordați Zap Car o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legătură cu Serviciile și activitățile Zap Car și pe site-urile și serviciile terțe), fără a vă informa și fără a fi necesar acordul dvs., și fără a fi nevoie să vă plătească fie dvs., fie altei persoane fizice sau juridice.
Dvs. declarați și garantați următoarele: (i) fie sunteți proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat de utilizator, fie dețineți toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Zap Car licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus; și (ii) nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către dvs. a acestuia, nici utilizarea de către Zap Car a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

Vă obligați să nu transmiteți Conținut furnizat de utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Zap Car la altitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Zap Car are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea exclusivă a Zap Car, în orice moment, indiferent de motiv, fără a vă anunța.

Accesul la rețea și dispozitivele.
Vă revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua dvs. mobilă pentru transferul de date și mesaje, dacă accesați sau utilizați Serviciile de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și vă revine responsabilitatea de a achita aceste tarife și prețuri. Vă revine responsabilitatea de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Aplicațiile, precum și de a procura orice actualizări ale acestora. Zap Car nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice.

4. Plata
Înțelegeți că utilizarea Serviciilor poate determina costuri pe care trebuie să le achitați pentru serviciile sau bunurile pe care le primiți de la un Furnizor terț („Costuri”). După ce ați primit serviciile sau bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, Zap Car vă va facilita operațiunea de plată a Costurilor aferente în numele Furnizorului terț, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru respectivul Furnizor terț. Plata Costurilor prin această modalitate va fi considerată similară unei plăți efectuate direct de către dvs. către Furnizorul terț. Costurile vor include toate taxele aplicabile, acolo unde legea impune acest fapt. Costurile achitate de dvs. sunt definitive și nu pot fi restituite, cu excepția cazului în care Zap Car stabilește altceva. Dvs. vă păstrați dreptul de a solicita tarife mai mici din partea unui Furnizor terț pentru serviciile sau bunurile primite de dvs. de la respectivul Furnizor terț la momentul primirii respectivelor servicii sau bunuri. Zap Car va răspunde în consecință oricărei solicitări din partea unui Furnizor terț de modificare a Costurilor pentru un anumit bun sau serviciu.

Toate Costurile trebuie achitate imediat, iar plata va fi intermediată de Zap Car prin metoda de plată preferată indicată în Contul dvs., după care Zap Car vă va transmite chitanța prin e-mail. Dacă se constată că metoda de plată primară din Contul dvs. este expirată, nevalabilă sau incapabilă de a realiza plata din orice alt motiv, sunteți de acord că Zap Car, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru Furnizorul terț, poate utiliza o metodă de plată secundară din Contul dvs., dacă există.

În ce privește relația dintre dvs. și Zap Car, Zap Car își rezervă dreptul de a stabili, a anula și/sau a revizui Costurile pentru toate sau o parte dintre serviciile și bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, în orice moment, la latitudinea exclusivă a Zap Car. De asemenea, luați la cunoștință și conveniți că Costurile aplicabile în anumite zone geografice pot crește substanțial în perioadele cu cerere mare. Zap Car va depune eforturi rezonabile de a vă informa cu privire la Costurile aplicabile, cu condiția ca dvs. să vă revină responsabilitatea pentru Costurile aferente Contului dvs., indiferent dacă știați sau nu despre aceste Costuri sau valoarea acestora. Periodic, Zap Car poate furniza anumitor utilizatori oferte și reduceri promoționale care pot duce la perceperea unor costuri diferite pentru servici sau bunuri identice ori asemănătoare obținute prin utilizarea Serviciilor, iar dvs. conveniți că respectivele oferte și reduceri promoționale, cu excepția cazului în care vă sunt oferite dvs., nu vor influența utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Costurile care vi se percep. Puteți alege să vă anulați solicitarea de servicii sau bunuri din partea unui Furnizor terț în orice moment înainte de sosirea respectivului Furnizor terț, situație în care vi se poate percepe o taxă de anulare.

Această structură de plată este destinată să ofere o compensație integrală Furnizorului terț pentru serviciile sau bunurile furnizate. Cu excepția serviciilor de transport prin taxi solicitate prin Aplicație, Zap Car nu alocă nicio porțiune din plata dvs. drept bacșiș sau gratuitate pentru Furnizorul terț. Nicio declarație din partea Zap Car (sau de pe website-ul Zap Car, de pe Aplicație sau din materialele de marketing ale Zap Car) conform căreia bacșișul „este voluntar”, „nu este necesar” și/sau „este inclus” în plățile pe care le faceți pentru serviciile sau bunurile furnizate nu este destinată să sugereze că Zap Car achită Furnizorului terț vreo sumă suplimentară față de cele descrise mai sus. Înțelegeți și conveniți că, deși sunteți liber să oferiți sume suplimentare drept bacșiș oricărui Furnizor terț care vă furnizează serviciile sau bunurile obținute prin intermediul Serviciului, nu aveți nicio obligație de a da bacșiș. Aceste gratuități sunt voluntare. După ce ați primit serviciile sau bunurile obținute prin intermediul Serviciului, veți avea posibilitatea de a evalua experiența și de a publica opinii suplimentare despre Furnizorul terț care v-a deservit.

Taxele pentru reparații sau curățare.
Vă revine responsabilitatea pentru costul reparațiilor în cazul pagubelor, sau pentru costul operațiunilor de curățare a vehiculelor și bunurilor Furnizorului terț care decurg din utilizarea Serviciilor din Contul dvs., operațiuni care depășesc uzura și curățenia normală („Reparații sau curățare”). În cazul în care un Furnizor terț raportează că sunt necesare operațiuni de Reparații sau curățare, iar cererea este confirmată de Zap Car la latitudinea sa, în limite rezonabile, Zap Car își rezervă dreptul de a intermedia plata pentru costul rezonabil al acestor operațiuni de Reparații sau curățare, încasând plata în numele Furnizorului terț prin metoda de plată desemnată în Contul dvs. Sumele respective vor fi transferate de Zap Car Furnizorului terț și nu pot fi restituite.

5. Denegări; limitarea răspunderii; despăgubiri.

DENEGARE.

SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SE PREZINTĂ” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE.” Zap Car DENEAGĂ TOATE DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE, CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN PLUS, Zap Car NU FORMULEAZĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA FIABILITATEA, PUNCTUALITATEA, CALITATEA, ADECVAREA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR SAU A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, NICI NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI LIPSITE DE ÎNTRERUPERI SAU ERORI. Zap Car NU GARANTEAZĂ CALITATEA, ADECVAREA, SIGURANȚA SAU CAPACITATEA FURNIZORILOR TERȚI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNTREGUL RISC CARE DECURGE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, PRECUM șI A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, VĂ REVINE ÎN EXCLUSIVITATE, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
SOCIETATEA Zap Car NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA DATELOR, PREJUDICII PERSONALE SAU MATERIALE ASOCIATE CU SAU CARE DECURG ÎN ALT MOD DIN VREO UTILIZARE A SERVICIILOR, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Zap Car A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Zap Car NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN PREJUDICIU, NICIO DAUNĂ ȘI NICIO PIERDERE CARE DECURGE DIN: (i) FAPTUL CĂ DVS. AȚI UTILIZAT SAU V-AȚI BAZAT PE SERVICII, SAU INCAPACITATEA DVS. DE A ACCESA SAU A UTILIZA SERVICIILE; SAU (ii) ORICE TRANZACȚIE SAU RELAȚIE DINTRE DVS. ȘI FURNIZORUL TERȚ, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Zap Car A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Zap Car NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO ÎNT RZIERE SAU NEEXECUTARE A SERVICIILOR CARE DECURGE DIN CAUZE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI REZONABIL AL Zap Car. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ FURNIZORII TERȚI DE SERVICII DE TRANSPORT CARE FURNIZEAZĂ SERVICIILE DE TRANSPORT SOLICITATE PRIN UNELE MĂRCI POT OFERI SERVICII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE RIDESHARING SAU PEER-TO-PEER, ȘI ESTE POSIBIL SĂ NU DEȚINĂ LICENȚE SAU AUTORIZAȚII PROFESIONALE. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A Zap Car FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, PENTRU TOATE PREJUDICIILE, PIERDERILE ȘI DAUNELE, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ VALOAREA DE CINCI SUTE DE EURO (500 €).
DVS. PUTEȚI UTILIZA SERVICIILE Zap Car PENTRU A SOLICITA ȘI PROGRAMA SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU BUNURI ȘI SERVICII DIN PARTEA UNOR FURNIZORI TERȚI, ÎNSĂ DVS. CONVENIȚI CĂ Zap Car NU ARE NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU RESPECTIVELE SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU BUNURI ȘI SERVICII OFERITE DVS. DE FURNIZORII TERȚI, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII.

LIMITĂRILE ȘI DENEGĂRILE DIN SECȚIUNEA 5 NU SUNT DESTINATE SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA SAU SĂ VĂ MODIFICE DREPTURILE DE CONSUMATOR CARE NU POT FI EXCLUSE ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.

Despăgubiri.
Vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere societatea Zap Car și funcționarii, directorii, angajații și agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a serviciilor sau bunurilor obținute prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor; (ii) nerespectarea sau încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre aceste Condiții; (iii) utilizarea de către Zap Car a Conținutului furnizat de către dvs. ca utilizator; sau (iv) încălcarea de către dvs. a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terți.

6. Dreptul aplicabil; arbitrajul
Cu excepţiile prevăzute în aceste Condiţii, aceste Condiţii va fi reglementat şi interpretat exclusiv în conformitate cu legislaţia românescă, în afară de prevederile acesteia privind norma conflictuală. Convenţia din 1980 de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (CISG) nu se va aplica. Toate disputele, conflictele sau controversele, indiferent de modul în care decurg din sau în legătură cu Serviciile sau cu aceste Condiţii, inclusiv cele cu privire la valabilitatea, interpretarea sau aplicabilitatea Condiţiilor (toate „Disputele”) vor fi trimise mai întâi, în mod obligatoriu, spre mediere conform Regulilor de mediere comercială ale Camerei Internaționale de Comerț („Regulile de mediere ale CIC”). Dacă respectiva dispută nu este soluționată în termen de șaizeci (60) de zile de la depunerea unei Cereri de mediere conform Regulilor de mediere ale CIC, disputa poate fi înaintată spre soluționare definitivă exclusiv prin arbitraj conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț („Regulile de arbitraj ale CIC”). Sunt excluse prevederile privind Arbitrul de urgenţă din Regulile CIC. Disputa va fi soluţionată de un (1) arbitru unic, desemnat în conformitate cu Regulile CIC. Atât medierea cât și arbitrajul vor avea loc în Bucuresti, România, fără a se aduce atingere drepturilor care vă pot reveni conform articolului 18 din Regulamentul Bruxelles 1 (reformare) (Jurnalul Oficial al UE 2012 L351/1) și/sau ale articolului 6:236n din Codul civil românesc. Atât medierea cât și arbitrajul se vor desfășura în limba engleză, cu excepția cazului în care dvs. nu vorbiți limba engleză, situație în care medierea și/sau arbitrajul se vor desfășura atât în limba engleză, cât și în limba dvs. maternă. Existența și conținutul procedurilor de mediere și arbitraj, inclusiv documentele și dosarele depuse de părți, corespondența cu CIC, corespondența cu mediatorul, orice corespondență, dispoziții și decizii ale arbitrului unic vor rămâne strict confidențiale și nu vor fi divulgate niciunei terțe părți fără acordul expre în scris al celeilalte părți, cu excepția cazului în care: (i) divulgarea către terța parte este cerută în mod rezonabil în contextul procedurilor de mediere sau arbitraj; și (ii) terța parte convine, în mod necondiționat, în scris, să își asume obligațiile de confidențialitate prevăzute în acest document.

7. Prevederi diverse
Zap Car poate transmite comunicări prin aviz general prin intermediul Serviciilor, prin poșta electronică pe adresa de e-mail asociată cu Contul dvs., sau prin comunicări în scris transmise la adresa precizată în Contul dvs. Puteți transmite comunicări în scris către Zap Car pe adresa Strada Economu Cezarescu 1-9, Sector 6, Bucuresti, România.

Prevederi cu caracter general.
Este interzis să cesionați sau să transferați aceste Condiții, fie integral, fie parțial, fără a avea acordul prealabil în scris din partea Zap Car. Acordați aprobarea ca Zap Car să cesioneze sau să transfere aceste Condiții, integral sau parțial, inclusiv către: (i) o societate subsidiară sau afiliată; (ii) un achizitor al capitalului social, activităților sau activelor Zap Car; sau (iii) un succesor prin fuziune. Între dvs., Zap Car sau un Furnizor terț nu va exista nicio relație de asociere în participare, parteneriat, angajator-angajat sau agenție în urma contractului încheiat între dvs. și Zap Car sau a utilizării Serviciilor.
Dacă o clauză din aceste Condiții este declarată conform legii drept ilegală, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze și condiții. În situația respectivă, părțile vor înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Condițiilor de față. Aceste Condiții constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat. În aceste Condiții, termenii „inclusivˮ și „includ(e)ˮ vor însemna „inclusiv, fără limitareˮ.

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

ZAP CAR RIDESHARING S.A., cu sediul social în strada Economu Cezărescu nr.1-9, et.4, ap.12, cam.7, sectorul 6, Bucureşti, CUI 41556055, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

Serviciile poştale oferite şi prestate de ZAP CAR RIDESHARING S.A. pot fi comandate prin intermediul website-ului www.zapcar.eu sau prin intermediul aplicaţiei mobile ZapCar, disponibilă atât în Apple Store cât şi în Google Play.

Serviciile poştale care au ca obiect trimiteri poştale interne sunt disponibile doar pentru cazul în care adresele de preluare şi livrare se regăsesc în cadrul aceleiaşi localităţi sau în zona metropolitană a acesteia. Aceste servicii poştale sunt prestate de ZAP CAR RIDESHARING S.A. prin intermediul subcontractorilor afiliaţi la platforma ZapCar, care prestează serviciile poştale în numele şi pe seama ZAP CAR RIDESHARING S.A..

Serviciile poştale care au ca obiect trimiteri poştale internaţionale sunt oferite pentru anumite zone din strainătate pentru care ZAP CAR RIDESHARING S.A. a incheiat contract cu alţi furnizori de servicii poştale în acest sens.

Aria de acoperire pentru serviciile oferite de ZAP CAR RIDESHARING S.A. este disponibilă pe website-ul societăţii, www.zapcar.eu.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi serviciului Mandat poştal poştal pe suport hârtie, şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ZAP CAR RIDESHARING S.A. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

- 50 cm X 70 cm X 100 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, ZAP CAR RIDESHARING S.A. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 12 ore de la preluare, respectiv în termen de 6 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua ZAP CAR RIDESHARING S.A.. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, ZAP CAR RIDESHARING S.A. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 30 zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 4500 RON.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 4500 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 12 ore de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 6 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 12 ore de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 6 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, ZAP CAR RIDESHARING S.A. întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. asigură furnizarea serviciului Mandat poştal pe suport hârtie, serviciu poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului, în termen de 12 ore în cazul trimiterilor poştale interne şi în termen de 6 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare, completând în mod corespunzător formularul-tip de mandat pus la dispoziţie de către ZAP CAR RIDESHARING S.A. . Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani este RON. Suma maximă admisă este de 4500 RON.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea de cătreZAP CAR RIDESHARING S.A. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale interne care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limita de mai sus.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 72 ore.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 10 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), ZAP CAR RIDESHARING S.A. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 12 ore în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 6 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express) şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, ZAP CAR RIDESHARING S.A. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 10 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, ZAP CAR RIDESHARING S.A. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea ZAP CAR RIDESHARING S.A.

ZAP CAR RIDESHARING S.A.. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

Pentru serviciul de mandat poştal pe suport hârtie, ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate de către ZAP CAR RIDESHARING S.A.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

ZAP CAR RIDESHARING S.A. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale ZAP CAR RIDESHARING S.A., prin intermediul unui serviciu poştal către adresa strada Economu Cezărescu nr.1-9, et.4, ap.12, cam.7, sectorul 6, Bucureşti sau prin e-mail, la adresa contact@zapcar.eu.

ZAP CAR RIDESHARING S.A. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii ZAP CAR RIDESHARING S.A. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către ZAP CAR RIDESHARING S.A. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, ZAP CAR RIDESHARING S.A. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa strada Economu Cezărescu nr.1-9, et.4, ap.12, cam.7, sectorul 6, Bucureşti .

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale ZAP CAR RIDESHARING S.A. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ZAP CAR RIDESHARING S.A., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ZAP CAR RIDESHARING S.A., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Informare cu privire la limita maximă de greutate a trimiterii poștale

Certificat-Tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală