PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ZAP CAR RIDESHARING S.A. certifica faptul ca respecta drepturile dumneavoastra conferite de reglementarile nationale in domeniul protectiei datelor personale, precum si de cele europene, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru a utiliza serviciile ZAP CAR RIDESHARING S.A., unele dintre datele dumneavoastră personale vor trebui procesate. De aceea când instalați și utilizați aplicația ZAP CAR, pentru a devein furnizor de servicii in conformitate cu aplicatia noastra, este necesar acordul dumneavoastra privind Termenii și condițiile generale pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră., astfel cum se specifică la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Ce date personale sunt procesate?

 • Nume, prenume adresa de E-mail, numărul de telefon, locul de reședință,
 • Rutele de geolocalizare
 • Informații despre vehicule (talon înmatriculare, fotografie auto,marcă si model autovehicul , culoare, numărul de înmatriculare)
 • Fotografie, permis conducere , documente de identitate și atestate profesionale
 • Date despre condamnări și infracțiuni penale,  respective cazier penal
 • etc

Datele financiare ale furnizării serviciilor de transport nu sunt considerate personale deoarece șoferii sau persoanele juridice furnizează servicii în cadrul activităților economice și profesionale.

 

Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, fotografii,date specific soferilor(atestate profesionale, date despre condamnari si infractiuni penale, informatii despre vehicule:talon de inmatriculare, fotografie auto, tip autovehicul, numarul de inmatriculare, fotografii) etc.

 

Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea

 

Transferul datelor dumneavoastră

În prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/Uniunea Europeana. Vă aducem la cunoștință faptul ca, la acest moment,ZAP CAR RIDESHARING S.A. nu transfera și nu intenționează sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe.

In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

 

Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzatoare si neconforma cu prevederile legale nationale si europene

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,  cu modificările şi completările ulterioare se refera este definit astfel:

,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identității, pierdere financiară, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială,,( Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date)

 

Ce masuri de colectare si de prelucrare in conditii de siguranta a datelor dumneavoastra personale a luat societatea noastra?

Va asiguram in acelasi timp ca societatea noastra administreaza in conditii de siguranta şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati cu obiectivul de a elimina riscurile care vizeaza siguranta datelor dumneavoastre personale.

ZAP CAR RIDESHARING S.A., garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronica, au fost incheiate protocoale de colaborare cu societatile care sunt implicate in acest proces,  s-au prevazut specificatii de securizare a datelor in contractele de colaborare precum si in procedurile interne si exista prevederi de confidentialitate in contractele angajatilor si colaboratorilor nostrii.

 

Care sunt scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal?

Scopurile colectarii datelor cu caracter personal sunt:

· Conectare pasagerilor cu soferii

· Pentru eficientizarea deplasarii

· Servicii de înaltă calitate

· Recomandări despre cele mai eficiente rute pentru călătoriile dvs.

· Pentru a ajuta pasagerii să-și recunoască vehiculul comandat

· Furnizarea de servicii sigure și fiabile

· A vă oferi o imagine de ansamblu asupra activitătiilor dumneavoastră

 

Cine mai poate prelucra date cu caracter personal in numele nostru?

ZAP CAR RIDESHARING S.A poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, europene si nationale. Deasemenea in acest proces de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal mai sunt implicati si angajatii si colaboratorii nostrii:

1. Pasagerii atunci cand solicita, prin intermediul aplicatiei ZAP CAR, accesul la serviciile noastre, dar numai acele date care sunt necesare pentru derularea in conditii de Securitate si eficienta a serviciilor oferite. Datele la care pasagerii au acces sunt:factura,marca si model autoturism,numar inmatriculare,numar telefon sofer;   

2. Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

3. Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);

4. Instanta compententa România sau din alt stat , in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Companiei;

5. Persoane juridice cu care ZAP CAR RIDESHARING S.A. se afla in în relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara furnizarea datelor dumneavoastra in virtutea responsabilitatilor dumneavoastra in cadrul aplicației ZAP CAR, cum ar fi servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii aferente asistenței pentru clienți;

6. Parteneri de afaceri, investitori, cesionari (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri)

7.Informatiile cu privire la datele cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele dvs. (nume, vehicul, geolocalizare, fotografie și număr de telefon în unele țări) sunt dezvăluite numai pasagerilor ale căror comenzi le-ați acceptat. După încheierea călătoriei, doar numele dvs., iar în unele țări, numărul de telefon va rămâne vizibil timp de 24 de ore, în cazul în care este necesar să rezolvați probleme cum ar fi returnarea unui articol pierdut. În funcție de țară, pasagerii pot vedea și datele personale ale șoferului (de exemplu, numele/prenumele, codul de înmatriculare a afacerii, numărul de înmatriculare a mașinii) în chitanță.

 

Cat timp se pastreaza datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de ZAP CAR RIDESHARING S.A. , pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

Deasemenea mentionam ca societatea noastra pastreaza datele atata timp cat prevede cerinta legala referitoare la documentele contabile, cat este valid contractul care exista intre dumneavoastra si societatea noastra,  le foloseste in scopuri publicitare doar cu acordul dumneavoastra expres. Ulterior expirarii acordului cu dumneavoastra procedam la pseudonimizare, si anume le prelucram astfel incat sa nu mai poata fi atribuite unei persoane, in scopul imbunatatirii serviciilor noastre, oferirii de oferte cat mai accurate si potrivite cerintelor etc

 

Care sunt drepturile persoanelor ale caror date se colecteaza si prelucreaza?

 • Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dmneavoastra personale;
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia

 

Pentru simplificare este necesar sa stiti ca puteti verifica  oricand acordul care exista pentru prelucrarea datelor personale solicitand acest lucru cu o cerere scrisa sau un mesaj electronic, la datele noastre de contact si/sau sa solicitati si intreruperea prelucrarii lor:

 

ZAP CAR RIDESHARING S.A.

Sediu: București, Sector 6, Strada Economu Cezărescu 1-9, cam. 7, et. 4 , ap. 12

Numar de inregistrare la ONRC: J40/11177/2019;

Cod unic de inregistrare: RO41556055;

Adresă de e-mail: clienti@zapcar.ro.

 

In plus, am numit un Responsabil cu Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale.

 

Datele de contact al Responsabilului cu Protectia Datelor personale sunt:

 

Daniela Sarbu

e-mail: contact@sirdan.ro

tel: 004 0730 122515

SIRDAN GRUP

www.sirdan.ro

 

Informatii suplimentare
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea noastra de a putea efectua serviciile si de a livra produsele noastre.


Prin acceptarea termenilor si conditiilor, oferiti societatii noastre ZAP CAR RIDESHARING S.A. dreptul de a colecta si prelucra aceste date cu caracter personal, ati luat la cunostiinta de toate informatiile prezentate si sunteti de accord.